Vurdering av nettbutikken Tights.no

Hei!I dette blogginnlegget har vi fått i oppgave av Karl Philip å vurdere en nettbutikk utifra 10 vurderingskriterier fra INEVO. Jeg har valgt å vurdere nettbutikken Tights.no fordi det er en nettbutikk der jeg har handlet ofte og stadig vekk titter innom for nyheter og oppdateringer. De 10 vurderingskriteriene er følgende: Førsteinntrykk Synlighet Brukervennlighet Kjøpsprosess

Hvordan skaffe seg en relevant mentor?

Hei igjen!I dette blogginnlegget tar jeg utgangspunkt i First Round – et gratis kurs på nett som omhandler hvor og hvordan du kan finne en mentor samt hvordan du kan utvikle og utvide ditt eget profesjonelle nettverk. Kurset består av åtte interessante og spennende moduler som gir deg motivasjon til å ta kontakt med profesjonelle

Barrierer ved klimakommunikasjon

Hei! I dette blogginnlegget skal jeg kort skrive om barrierene ved klimakommunikasjon. Barrierer er ikke til å unngå og må omgås på en eller annen måte. Per Espen Stoknes har utformet 5 ulike barrierer med 5 løsninger som vi skal se nærmere på. 1.barriere – distanse Ettersom hvor du befinner deg geografisk, vil klimaendringene berører

Bik Bok sin kundereise

Hei igjen! I dette blogginnlegget skal jeg skrive om kundereisen, men først og fremst, hva er en kundereise? Kort sagt handler det om kundenes prosess fra start til slutt i forbindelse med et kjøp av et produkt/tjeneste. Kundereisen deles inn i tre faser; Før-kjøps fasen, kjøpsfasen og etter-kjøps fasen. Før-kjøps fasen Innenfor før-kjøps fasen har

Bik Bok – en bærekraftig kleskjede?

Bilde er hentet herfra Hei! Nå er vi godt i gang med del 2 av valgfaget digital markedsføring og i denne delen er det Cecilie Staude som skal ta oss igjennom, hvor det hovedsaklig er fokus på sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv. Dette blir spennende. I denne delen har Cecilie kort forklart hva vi

Blokkjeder, hva er det?

Bildet er hentet herfra I de kommende årene forventes det at blokkjeder vil påvirke næringslivet og offentlig sektor i en veldig stor grad. Dette kan blant annet være med å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet innenfor helsesektoren, og det kan gi langt mer sikrere IT-systemer. Bitcoin var en av de første som tok i bruk

Ekkokammer og filterbobler

Dersom vi skriver inn det samme søkeordet i Google, kan vi få helt forskjellige søkeresultater. Hvorfor skjer det? I dette innlegget skal jeg skrive om hva filterbobler og ekkokamre er, hvordan de oppstår og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnsutviklingen. Hva er filterbobler? Eli Pariser er den første til å bruke begrepet “filter bubble”.