Blokkjeder, hva er det?

Bildet er hentet herfra I de kommende årene forventes det at blokkjeder vil påvirke næringslivet og offentlig sektor i en veldig stor grad. Dette kan blant annet være med å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet innenfor helsesektoren, og det kan gi langt mer sikrere IT-systemer. Bitcoin var en av de første som tok i bruk

Ekkokammer og filterbobler

Dersom vi skriver inn det samme søkeordet i Google, kan vi få helt forskjellige søkeresultater. Hvorfor skjer det? I dette innlegget skal jeg skrive om hva filterbobler og ekkokamre er, hvordan de oppstår og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnsutviklingen. Hva er filterbobler? Eli Pariser er den første til å bruke begrepet “filter bubble”.

Tise – en digital plattformtjeneste

En digital plattform er ikke en teknologi, men en forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. Digitale plattformer skaper verdi ved å legge til rette for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, for eksempel forbrukere og leverandører. Derfor er digitale plattformer en forretningsmodell (estudie.no). Hva er egentlig Tise? Tise er et nordisk techselskap,

Hva er egentlig kunstig intelligens, og hvordan vil det påvirke framtiden?

Kunstig intelligens kan være så mangt. Kunstig intelligens (AI) er ikke bare roboter. Anbefalinger av produkter for en nettside eller en serie på HBO er eksempler på kunstig intelligens, og maskinlæring er en underkategori av kunstig intelligens. Det finnes roboter med kunstig intelligens for relasjoner, selvinnsikt, bodysmart, bildesmarte, musikalske, ordsmarte, logiske, naturalistiske osv. Jeg nevnte