Dersom vi skriver inn det samme søkeordet i Google, kan vi få helt forskjellige søkeresultater. Hvorfor skjer det? I dette innlegget skal jeg skrive om hva filterbobler og ekkokamre er, hvordan de oppstår og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnsutviklingen.

Hva er filterbobler?

Eli Pariser er den første til å bruke begrepet “filter bubble”. Dette ble kjent gjennom boken hans “The Filter Bubble” som ble utgitt i 2011. En filterboble er filtrering av begrenset informasjon gjennom søkemotorer, nyheter og sosiale medier. En filterboble er en effekt som oppstår ved at informasjonen du får blir filtrert og sortert fordi de bruker nettsteder som kan tilby deg et mer tilpasset innhold som du har større interesse av, blant annet det vi klikker “like” på og det vi velger å se på. Alt er tilpasset deg, derfor kan vi få forskjellige søkeresultater selvom vi bruker de samme søkeordene. Filterbobler viser deg rett og slett de resultatene du helst ønsker å finne på internett, men er dette bare positivt? Det kan også være at eksponeringen av relevant innhold kan bli for mye for en bruker, at det til slutt virker lite troverdig, eller bare er slitsomt.

Clever Stuff | Artificial Intelligence Solutions
Alle sirklene i din “komfortsone” er all informasjon som er tilpasset deg basert på dine interesser, alle sirklene rundt er den informasjonen som er “urelevant” for deg. Bildet er hentet herfra.

Hva er et ekkokammer?

Et ekkokammer kan man si er et fellesskap der likesinnede mennesker deler de samme perspektivene, meningene og holdningene med hverandre. Det blir lite plass for motstridende synspunkter, da et ekkokammer typisk ser bort fra meninger og fakta. Dersom du er medlem i en gruppe som belyser én side av en sak, kan det tyde på at du er i et ekkokammer. Hvis du står for et eller annet, ønsker du så klart en bekreftelse på at det du mener og står for, er det “riktige”, du blir vernet om informasjon som ikker er i samsvar med meninger og perspektiver. Derfor blir ekkokamre dannet.

Konsekvensene av filterbobler og ekkokamre

Pariser skriver i sin bok at han er bekymret for effektene av mer personaliserte feed-tjenester, som nyhetsfeeden til Facebook som skjuler stoff som “really matters”. Han skriver følgende:

“In the Darwinian environment of the hyper relevant news feed, content about issues like homelessness or climate change can’t compete with goofy viral videos, celebrity news and kittens. The public sphere falls out of view. And that matters, because while we can lose sight of our common problems, they don’t lose sight of us”. – Eli Pariser

Her skriver Pariser at vi kan miste synet av problemene, men problemene mister ikke synet av oss, det forsvinner ikke av seg selv. I det store bildet vil filterbobler påvirke hva vi kommer til å snakke om, og det er systemets algoritmer som bestemmer hva som strekker til vår oppmerksomhet. Alt vi får av informasjon vil være så tilpasset våre interesser, at vi heller ikke får noen motforestillinger. Vi blir altså sittende fast i en boble. Det samme med ekkokamre, her blir ofte bare én side av en sak belyst og det er som sagt lite rom for meninger og fakta. Pariser understreker også et annet godt poeng;

Din filterboble er ditt eget personlige, unike univers av informasjon som du lever i på nettet. Hva som finnes i din filterboble kommer an på hvem du er og det kommer an på hva du gjør. Men greia er at du ikke får bestemme hva som får komme inn. Og enda viktigere, du får faktisk ikke se hva som blir filtrert ut”. – Eli Pariser

For digital markedsføring kan disse fenomenene gi både positive og negative virkninger. Dette påvirker digital markedsføring ettersom at informasjonen vi får er begrenset grunnet algoritmene som anser “annen informasjon” som irrelevant, og blir dermed filtrert ut. Med denne filtreringen er det mulig å drive målrettet markedsføring, noe som er en positiv virkning. Det kommer også med negative virkninger av disse fenomenene, det kan nemlig gi et falsk bilde og uriktig informasjon. En virksomhet kan også risikere å ikke treffe potensielle kunder med markedsføringen ved filtrering, ettersom vi mennesker utvikler oss og forandrer oss når det kommer til våre interesser.

Konklusjon

Internett kan gi oss all den informasjonen vi trenger på kun noen få tastetrykk. Allikevel må vi være mer kritisk en noen gang til det vi finner av informasjon på internett. Du må være kritisk til det du leser, det du liker, det du klikker på. Filterbobler og ekkokamre har både negative og positiver sider når det kommer til samfunnsutviklingen. Vi får tilpasset innhold basert på våre interesser, men hva med alt som blir filtrert bort?

Hva tenker du om filterbobler og ekkokammer?

Under legger jeg ved en video som enkelt forklarer hva filterbobler og ekkokamre er, dersom du vil se mer av dette.

Kildehenvisning:

Krokan, Arne. 2019. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. 1.utg. Oslo: Cappelen Damm

Dig2100.no (2020). Hva er filterbobler og ekkokamre. Hentet den 23.01.2021 fra: https://dig2100.no/hva-er-filterbobler-og-ekkokamre

2measteffen.weebly.com. Ekkokammer og filterbobler. Hentet den 24.01.2021: https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html

Theguardian.com (2017). Echo chambers are dangerous – we must try to break free of our online bubbles. Hentet den 25.01.2021: https://www.theguardian.com/science/blog/2017/dec/04/echo-chambers-are-dangerous-we-must-try-to-break-free-of-our-online-bubbles

Dig2100.no (2020). Konsekvenser ved filterbobler og ekkokammer. Hentet den 25.01.2021: https://www.dig2100.no/konsekvenser-ved-filterbobler-og-ekkokammer

Comments (3)

  1. Kim

    Reply

    Hei Maja!

    Flott innlegg! Du skriver godt, innlegget er lagt opp på en ryddig og oversiktlig måte. Du refererer til mange relevante kilder og ikke minst linket til en video! Du trekker dessuten temaet inn i digital markedsføring! Helt topp 🙂

    Godt jobbet! Fortsett med det gode arbeidet 😀

  2. Pingback: SoMe sin påvirkningskraft på stormingen av den Amerikanske Kongressen – Maja Vedvik

Leave a comment

Your email address will not be published.