Bitcoin, Digital Valuta, Cryptocurrency, Kontanter

Bildet er hentet herfra

I de kommende årene forventes det at blokkjeder vil påvirke næringslivet og offentlig sektor i en veldig stor grad. Dette kan blant annet være med å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet innenfor helsesektoren, og det kan gi langt mer sikrere IT-systemer. Bitcoin var en av de første som tok i bruk blokkjeder, men hva er blokkjeder egentlig?

Hva er en blokkjede?

En blokkjede er en digital “regnskapsbok” som gir muligheten til å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner – altså en kjede av blokker hvor her enkelt blokk inneholder unik data. På denne måten er det mulig å være desentralisert og distribuert, ved at en blokkjede er administrert distribuert av et “peer-to-peer nettverk”. Det vil si at det ikke trengs en sentralisert myndighet i blokkjeden. Med det såkalte peer-to-peer nettverket har du et slags “våpen” mot uønsket innblanding fra eksterne aktører (tredjeparter) som eksempelvis banker, saksbehandlere, jurister etc. Dermed kan blokkjeder beskriver som en åpen og distribuert regnskapsbok som kan lagre transaksjoner mellom to eller flere parter på en verifiserbar måte.

I denne digitale regnskapsboken er det ikke mulig å gjøre endringer i lagret data, da regnskapsboken er sikret mot dette. Grunnen til dette er fordi data som allerede er lagret i regnskapsboken, kan ikke endres på uten å gjøre endringer i all data som er lagret i etterkant, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre i praksis. Dette kan dermed utelate uønskede tredjeparter som tidligere nevnt. Med dette blir blokkjeder også godt egnet i situasjoner hvor det er mangel på tillit til de som administrer data.

Hva inneholder en blokk?

En blokk i en blokkjede inneholder data og informasjon. I for eksempel en Bitcoin blokkjede, inneholder det informasjon om transaksjon. Hver blokk i en blokkjede har en kode som er helt unik, vi kan like gjerne sammenlikne det med face-ID eller fingeravtrykk. Denne koden blir brukt til å identifisere blokken og informasjonen som er i den. Blokkjeden dannes slik at hver blokk, også har koden til den forrige blokken i kjeden. På denne måten vokser blokkjeden seg lenger og lenger.

Blokkjedeteknologi i Norge?

Blokkjeder blir lite bruk i Norge, men blir bare mer og mer synlig rundt om i verden. Empower er en av få som bruker blokkjedeteknologi i Norge. Det er en veldig sikker måte å overføre penger på og det er nesten umulig å svindle. Det finnes også dessverre konsekvenser ved bruk av blokkjeder, blant annet ulovlig virksomheter. Det at man ikke trenger en tredjepart for transaksjonen er jo rene gullgruven for kriminelle.

Hva tenker du om blokkjeder?

Kildehenvisning:

Deloitte.com. Hva er blokkjeder og hva kan det brukes til? Hentet den 27.01.2021: https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

Snl.no (2020). Blokkjede. Hentet den 27.01.2021: https://snl.no/blokkjede

Empower.eco. Hentet den 27.01.2021: https://empower.eco

Comments (1)

  1. Kim

    Reply

    Hei Maja!

    Du har forklart blockchain ganske lettfattelig og det er bra 🙂 Å forstå hvordan blockchain fungerer til å begynne med er ganske vanskelig – selv for de som jobber med teknologi, så jeg kan forstå hvorfor dette innlegget er på den korte siden. Likevel tror jeg at du kunne ha gjort mer research på hvordan dette faktisk fungerer i praksis, da forklaringene dine kommer frem som litt straight-forward. Kanskje du kunne ha sammenlignet med hvordan det byråkratiske systemet er i dag, og vise til hvordan blockchain kan løse de problemene i fremtiden.

    Stå på med bloggingen. Du skriver godt og jeg ønsker deg masse lykke til videre 😀

Leave a comment

Your email address will not be published.