BikBok Black Friday 2020 tilbud - VG

Bilde er hentet herfra

Hei! Nå er vi godt i gang med del 2 av valgfaget digital markedsføring og i denne delen er det Cecilie Staude som skal ta oss igjennom, hvor det hovedsaklig er fokus på sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv. Dette blir spennende.

I denne delen har Cecilie kort forklart hva vi skal fokusere på, og det vi skal fokusere på er hvordan virksomheter kan benytte seg av sosiale medier som kommunikasjonskanaler for å styrke sosial valuta. Cecilie understreker også hvor viktig det er at virksomheter har evnen til å lytte til sine målgrupper for å kunne levere verdi til disse, og skape historier som igjen skaper tillit til virksomheten. Ved at virksomheten kommuniserer hvordan de er opptatt av bærekraft og klima, kan dette skape konkurransefortrinn ved å skape sosiale objekter som engasjerer og støtter virksomhetens forretningsmål. Kommunikasjon er nettopp helt avgjørende for å nå FN´s bærekraftsmål.

I denne delen skal vi jobbe med virksomheten Bik Bok. Dette blir en eksamen i gruppe som skal leveres i midten av mars. I dette blogginnlegget skal jeg starte med å skrive om Bik Bok og i hvilken grad av bærekraft som er integrert i virksomheten. Bik Bok er en av flere kleskjeder som tilhører Norges største mote-konsern, Varner. Varner har opp gjennom tidene blitt kritisert over hvor lite bærekraftige de er. Hvis vi ser på det fra utsiden – hvor bærekraftige fremstår Bik Bok?

Hvem er Bik Bok?

Bik Bok er en trendbevisst motedestinasjon som alltid er først ute med de nyeste og mest moderne klærne. Klesbransjen er en av verstingene når det kommer til masseproduksjon og klimaforandringer, så hvor bærekraftig er de egentlig? Når en butikk som Bik Bok alltid har det nyeste og har blitt et “bruk og kast samfunn” og nesten “oppfordrer” andre jenter til å oppdatere garderoben, kan vi ikke si at dette er med på bedre miljøet. Er dette grønnvasking?

Varner har gjort store endringer i sin forretningsmodell når det kommer til bærekraft. I 2009 vedtok de en miljøhandlingsplan hvor de reduserte egen negativ miljøpåvirkning. De tok en runde med “husrengjøring” internt i virksomheten ved å blant annet ha energisparing i hovedkontor, i butikkene og i produksjonskjedene. De har gjort enkelte kjemikalier forbudte i sin produksjon og de er med i et prosjekt sammen med Sintef som handler om å redusere bruken av mikroplast i produksjon. Varner samarbeider med flere organisasjoner som har det samme mål om mer bærekraftig produksjon. Men det er noe som ikke gir helt mening. Det er også snakk om grønnvaskings-plakaten. Denne plakaten handler om å få flest virksomheten til å signere, da dette er en slags forpliktelse og det viser at en virksomhet har tatt et standpunkt. Per dags dato har ikke verken Bik Bok eller Varner signert grønnvaskings-plakaten. Hvorfor det? Fremstår de mer bærekraftige enn hva de egentlig er?

Konklusjon

Bik Bok og Varner har mye å strekke seg etter, og det har vel de aller fleste bedrifter, selvom noen er veldig godt i gang. Det som først og fremst kjennetegner en bærekraftige forretningsmodell er å ha en “samvittighetsfull verdikjede”. Med dette menes det at en bærekraft må være integrert i hele forretningsmodellen og ikke bare vise til enkeltaktiviteter og tiltak her og der. Innen 2025 har de satt som mål å ha 100% resirkulering, økologisk bomull, Fairtrade (rettferdig handel) og flere bærekraftige alternativer. Man starter i det små, så det er en begynnelse.

Hvordan tror du Bik Bok vil se ut på 5 år med tanke på bærekraftig utvikling?

Kildehenvisning

Melkoghonning.no (2019). Kan fast fashion egentlig gå i bresjen for bærekraft? Hentet den 08.03.2021: https://melkoghonning.no/fast-fashion-i-bresjen/

Leave a comment

Your email address will not be published.