Hei!

Nå er påsken over og vi har nettopp kommet igang med tredje modul i Digital Markedsføring. I denne modulen skal det handle om E-varehandel, noe som er spennende og relevant for samfunnet idag. Det er foreleser Karl Philip Lund som skal ta oss gjennom denne modulen og det er noe jeg ser frem til. Modulen inngår blant annet at vi skal lage en nettbutikk, skape en god lanseringsstrategi og sette optimale mål. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg styringssettet OKR, hva det er, hva det brukes til og hvorfor et bedrift burde benytte seg av dette systemet.

Først og fremst – hva er OKR?
Som overskriften sier, er OKR et system for gjennomføring. OKR er en forkortelse for Objective, Key Results og er et styringssett som knytter sammen målene til en bedrift, et team eller medarbeidere for å omsette strategi til målbare resultater. Hele denne prosessen brukes for å sette høye mål, sikre tydelighet, høyt engasjement, sikre kontinuerlig fremtid og ha fokus på de aller viktigste aktivitetene til en bedrift til enhver tid. Ved å ha tydelige rammer og prioriteringer vi det gjøre et enklere å skille ut aktiviteter og arbeid som gir lite verdi og som har lav prioritet. Du kjenner kanskje til Netflix, Facebook, Google, Amazon og YouTube? Dette er store selskaper som har oppnådd suksess og store resultater. Det er en ting de har til felles og det er at alle selskapene benytter seg av styringsettet OKR.

OKR benyttes for å kunne svare på to grunnleggende spørsmål:

 • Objective (ambisjon) – hva ønsker vi å oppnå?
 • Key Results (konkrete mål) – hvordan har vi tenkt å komme oss dit?

Ved å svare på disse spørsmålene pusher du frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når alle ansatte i bedriften gjør sine mål tydelige og synlige for alle andre i bedriften, skapes det en sosial og transparent kontrakt mellom de ansatte i bedriften. OKR bidrar til å forbedre kommunikasjonen internt i selskaper ved at alle mål blir gjort tilgjengelig for alle andre i selskapet. God ledelse og god bedriftskultur blir ikke erstattet av OKR, men hvis du har det grunnleggende i orden og på plass så vil OKR løfte bedriften til neste nivå – hver gang (Lund, 2019).

Target achievement and teamwork business Free Vector

Target achievement and teamwork business Free Vector: bildet er hentet fra freepik.

Hvorfor benytte seg av OKR?
OKR er en enkel måte å styre bedriften på. Som nevnt tidligere i innlegget bidrar OKR til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. I hovedsak er det 4 fordeler ved å benytte seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (ifølge Harvard Business Review er 95% av de ansatte usikre på bedriftens strategi). Det kan være en fordel å inkludere alle ansatte i bedriftens strategi og mål, så det ikke skal være noen tvil om hva som er målet og hva de jobber mot.
 3. Du får vite hvordan alle i bedriften ligger an i forhold til målene.
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår.

Det finnes mange talentfulle og engasjerte mennesker som ønsker å jobbe i bedrifter med høye mål og verdier som samsvarer med deres personlige mål. Talentfulle mennesker liker å sette høye mål og bedrifter som er vandt med å sette høye mål og jobber hardt og målrettet for å nå disse målene, har en stor sjanse for å skape suksesshistorier (Lund, 2019). Dette vil virke motiverende for de ansatte ved å ha en slags “en for alle, alle for en” spirit.

Hvordan komme i gang med OKR?
For lykkes med å OKR i en bedrift, anbefaler eksperter at du bør begynner i en liten gruppe, f.eks. i en ledergruppe. Ved å gjøre det slik får bedriften muligheten til å teste ut OKR systemet og se hvordan det går før de presenterer det for resten av bedriften. Eksempelvis kan man snakke om OKR i små grupper for å trigge nysgjerrigheten, sende ut nyttige lenker, avtale en 2-timers workshop. Deretter kan dere avtale hvordan dere skal sette i gang med OKR og gi hverandre jevnlig rapporter på dette.

Hvordan lage gode Objectives
For å beskrive en god objective så er det en kort og inspirerende setning om hva bedriften ønsker å oppnå. En setning som skal få deg til å sprette opp av sengen om morgenen og som gir mening for deg og ditt team som gir en følelse av fremdrift. Av den grunn bør en god objektiv være tidsbestemt, f.eks. et kvartal. Hvis ambisjonen er å oppnå målet innen et år passer det bedre som en langsiktig strategi. En god objective er også mulig å gjennomføre uten å være avhengig av andre, en skal ikke kunne si “den andre avdelingen leverte ikke tide, derfor kunne ikke jeg levere i tide”. Eksamen i denne modulen er som nevnt å opprette en nettbutikk og en god objective her kan være: Opprette en nettbutikk som er enkel å navigere seg rundt og som er attraktiv.

Hvordan lage gode Key Results
Key results må utarbeides etter objectives og utvikler strategien for hvordan en bedrift skal oppnå målene som er satt. DU bør skrive ned 2-5 key results til hvert objective og disse bør være tidsbestemte, målbare, korte og konkrete. Key results for min eksamen i henhold til objective jeg skrev over, kan være:

KR1: opprette en nettbutikk med simpelt design.
KR2: dele nettbutikken for å skape interesse og omtale i sosiale medier.
KR3: selge 30 produkter innen kvartalet er over.

Vær obs på typiske feil!
Når en setter i gang med nye strategier og implementeringer i en liten gruppe, er det rom for å prøve og feile for å finne ut av hva som fungerer best. Under kommer jeg til å kort nevne 3 typiske feil:

 1. Ikke lag for mange mål – her er der viktig å prioritere det aller viktigste. Setter en opp 10 ulike mål blir det vanskelig å oppnå disse målene. Ta en ting om gangen og ta det derfra.
 2. Målene er ikke målbare – en typisk ting å sette seg er at “vi skal bli best i ____”. Dette er et veldig uspesifikt mål, som ikke engang er målbart. Når vet vi at vi er de beste? Hvem er det vi sammenlikner oss med? Et mer målbart mål er f.eks. “Innen 2021 skal vi være best i _____ i Norge”.
 3. Målene er ikke uavhengig av hverandre – En veldig viktig faktor er at målene verken skal være avhengig av noe eller noen. Dersom et mål ikke blir oppfylt, skal ikke dette påvirket noe eller noen. Det er opp til enhver enkelt å oppnå de målene som er satt.

Benyttes OKR i deres bedrift?

Kilder
Inevo.no. OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021. Hentet den 06.04.2021: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Inevo.no. Hva er et godt OKR “Objective” (ambisjon)?. Hentet den 06.04.2021: https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/

Comments (5)

 1. Pingback: Er OKR noe for helsevesenet? – litt mer om de negative sidene ved OKR – Tobias Hermansens blogg

 2. Pingback: Er OKR noe for helsevesenet? – litt mer om de negative sidene | DIG2100 (2103)

 3. Pingback: Tobias Hermansens blogg | DIG2100 (2103)

Leave a comment

Your email address will not be published.