Tise – en digital plattformtjeneste

En digital plattform er ikke en teknologi, men en forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. Digitale plattformer skaper verdi ved å legge til rette for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, for eksempel forbrukere og leverandører. Derfor er digitale plattformer en forretningsmodell (estudie.no). Hva er egentlig Tise? Tise er et nordisk techselskap,

Hva er egentlig kunstig intelligens, og hvordan vil det påvirke framtiden?

Kunstig intelligens kan være så mangt. Kunstig intelligens (AI) er ikke bare roboter. Anbefalinger av produkter for en nettside eller en serie på HBO er eksempler på kunstig intelligens, og maskinlæring er en underkategori av kunstig intelligens. Det finnes roboter med kunstig intelligens for relasjoner, selvinnsikt, bodysmart, bildesmarte, musikalske, ordsmarte, logiske, naturalistiske osv. Jeg nevnte